AD' Iniciatives Socials AD' Iniciatives Socials

Qui som?

AD Iniciatives Socials

AD’Iniciatives Socials és una associació sense afany de lucre, amb capacitat jurídica pròpia, inscrita en el registre nacional d’associacions que té com a àmbit d’actuació l’estat espanyol.

AD’Iniciatives Socials neix l’any 1994 a partir de la iniciativa d’una plataforma formada bàsicament per professionals del camp social. L'objectiu és impulsar i promocionar actuacions adreçades principalment a famílies i col·lectius en risc d’exclusió social i a l’atenció a infants i joves.

AD’Iniciatives Socials està formada per professionals, voluntàries i col·laboradors, sensibilitzats amb les finalitats de l’entitat i amb un gran component de solidaritat davant de les problemàtiques socials.

Missió

AD’ Iniciatives Socials treballa pels infants, adolescents, joves i famílies, especialment amb aquells en situació de vulnerabilitat o risc social, a través de programes i serveis psicosocioeducatius i terapèutics, orientats a la prevenció, atenció i protecció per la millora del benestar de la infància i l’adolescència.

Finalitats

  • Gestionar, promocionar, organitzar i dirigir programes i serveis per a la infància, la joventut i la família en general i col•lectius socialment exclosos, per tal d’incidir en l’àmbit de l‘educació personal, familiar i social i en altres aspectes que incideixen en l’atenció integral de les persones.
  • Investigar, innovar, publicar i difondre estudis sobre treball psicològic, social i educatiu que col•laborin amb una millor atenció a les persones i en el desenvolupament de la ciutadania, de la professió i dels serveis psicopedagògics i socials.
  • Promoure la participació voluntària de persones i institucions sensibles i compromeses en l’atenció a col•lectius en risc d’exclusió social, a infants i joves desemparats i a famílies.